GIFTEN

Giften en schenkingen

IBAN nr. NL74 RABO 0384 2446 29 t.n.v. Stichting Hacienda

ANBI FC schaduw

Wij zijn ANBI erkend waardoor uw giften en schenkingen aftrekbaar zijn van de belasting.